Vetenskapsstiftelsen för kvinnor och vetenskapsstiftelsens understödsförening

Vill du understöda kvinnors vetenskapliga arbete?

Vetenskapsstiftelsen för Kvinnor grundad 1987 verkar med ett litet kapital som fru Karin Jansson i tiderna donerade för detta ändamål. Under ett par decennier har stiftelsen understött och uppmuntrat över 250 kvinnliga forskare som varit i början av sin karriär eller i ett besvärligt skede i sin forskning. Villkoren för beviljandet av stipendier är annorlunda än för de flesta andra stiftelser och finansiärer: vi understöder framför allt kvinnor som arbetar på mansdominerade områden, bedriver atypisk eller riskfylld forskning och dristar sig till att pröva på något nytt. Däremot har vi ingen åldersgräns för våra stipendiater, och till ansökan bör de sökande bifoga en levnadsteckning.

Dessa levnadsteckningar är arkiverade vid Åbo Akademi. De ger en åskådlig bild av de hinder och problem som är förknippade med en forskarkarriär men samtidigt av den glädje och de framgångar som hör ihop med den. Du kan läsa mer om ämnet i Vetenskapsstiftelsens 20-års historik som skrivits av Silja Hakulinen Vårt lilla bidrag har ofta kommit in i rätt skede, även om vi naturligtvis inte på ett avgörande sätt har kunnat understöda ett långvarigt arbete.

Ett växande problem är också tiden efter disputationen, början av en yrkesmässig karriär. Det är svårare att få understöd i detta skede än när avhandlingsarbetet inleds. Ett av målen för understödsföreningen är att stöda kvinnor också i detta skede. Tillsvidare har vi alltför lite medel att dela ut. Med hjälp av ett brett nätverk för understöd kan detta problem lösas! De medel som understödsföreningen samlat in kommer direkt de forskande kvinnorna tillgodo.

Understödsföreningen för Vetenskapsstiftelsen för Kvinnor har grundats år 2009 (Patent- och registerstyrelsens beslut 29.09.2009, registreringsnummer 201830). Ändamålet är att stöda Vetenskapsstiftelsen för Kvinnor både ekonomiskt och på annat sätt genom att sprida kunskap om stiftelsen, föreningen och de kvinnliga forskarna inom det vetenskapliga samfundet. Föreningen samlar in medel på olika sätt: genom testamenten och födelsedagsdonationer och genom att anordna olika typer av tillställningar. Den samarbetar med kvinnliga forskare, andra kvinnoorganisationer och -föreningar och erbjuder sina medlemmar årligen möjligheter till nätverk i samband med temaseminarier och andra sammankomster.

Alla som omfattar föreningens ändamål och stadgar kan ansluta sig till föreningen. Medlem blir man genom att fylla i bifogade blankett och genom att betala 35 euro. Medlemmarna godkänns av understödsföreningens styrelse som årligen väljs på årsmötet och som sammanträder varje månad. Medlemsavgiften betalas in på vårt konto på Aktia 405500-1660476 (Understödsföreningen för Vetenskapsstiftelsen för Kvinnor). Bli medlem: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/19140/lomake.html

Du är också välkommen att delta i föreningens verksamhet!
Kom med och hjälp kvinnor på forskarbanan!

Om verksamheten meddelas genom e-post och på hemsidan: http://www.naistentiedesaatio.fi/understodsforeningen.htm.

Historik: http://www.naistentiedesaatio.fi/files/nts_1987-2007.pdf.

Understödsföreningens styrelse 2010-2011

  • Auli Hakulinen (ordf.)
  • Aino-Maija Hiltunen (sekr.)
  • Liisa Husu
  • Kirsti Rissanen
  • Rita Paqvalen
  • Annlis Söderholm
  • Pauline von Bonsdorff
  • Kirsi Saarikangas

Förfrågningar

  • Auli Hakulinen (auli.hakulinen@helsinki.fi), PB 3, 00014 Helsingfors universitet
  • Aino-Maija Hiltunen (aino-maija.hiltunen@helsinki.fi), PB 59, 00014 Helsingfors universitet